Scieżka turystyczna po Warszawskiej Pradze
Scieżka turystyczna po Warszawskiej Pradze

Fundacja Panda


Zpodpisem_300dpi

Fundacja Rozwoju Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego PANDA

ul. Ratuszowa 1/3
03-461 Warszawa

Telefon 22 619 40 41 wew. 133, 183
e-mail –    zoo_panda@wp.pl

www.zoo.waw.pl

Już od 24 lat !!!  Fundacja PANDA gromadzi środki ma rozwój warszawskiego ZOO. Co roku dzięki pieniądzom zebranym od sponsorów i z działalności sklepiku z upominkami oraz restauracji w słoniarni może uatrakcyjnić Ogród, wspomóc go w potrzebie, sprawić, by stał się miejscem niezwykłym.Cały Zarząd i Rada Fundacji pracują społecznie – nigdy nie pobierali za swoją pracę żadnych gratyfikacji finansowych.

Fundacja PANDA działa na wielu frontach. Prowadzi akcję Honorowej Adopcji – wyszukuje adopcyjnych rodziców dla naszych podopiecznych, którzy pomagają w ich utrzymaniu. Prowadzi na terenie Ogrodu Centrum Informacji Ekologicznej oraz sklepik z pamiątkami, z którego cały dochód przeznaczony jest na rzecz mieszkańców Zoo. Wydaje kwartalnik PANDA i wiesz więcej… w którym pokazuje problem ochrony gatunków zagrożonych wyginięciem.
Zrzesza Miłośników Warszawskiego ZOO, którzy dzięki przynależności do Klubu Miłośników poznają Ogród od „podszewki” i pomagają w propagowaniu idei jego istnienia.
Pomaga dzieciom pokrzywdzonym przez los- organizuje dla nich spotkania, prelekcje i inne wydarzenia.

Jest „dobrym duchem” warszawskiego zoo, codziennie stara się by Ogród był jeszcze piękniejszy.

© Copyright Szlak Pianisty