Scieżka turystyczna po Warszawskiej Pradze
Scieżka turystyczna po Warszawskiej Pradze


mrot-logo

Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna

ul. Nowy Świat 27/2
00-029 Warszawa

biuro@mrot.pl

Tel.: 22 877 20 10

www.mrot.pl

Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna powstała jako organizacja pozarządowa zrzeszająca instytucje, organizacje pozarządowe, branżę turystyczną oraz osoby fizyczne zainteresowane rozwojem turystyki w województwie mazowieckim. Obecnie MROT zrzesza ponad 80 podmiotów.

Od 2006 r. MROT jest organizacją aktywnie i dynamicznie działającą na rzecz wspierania rozwoju turystyki w regionie. MROT jest integratorem inicjatyw proturystycznych, najważniejszym i podstawowym partnerem wspierającym dla samorządów, branży i organizacji pozarządowych przede wszystkim LOT-ów oraz podstawowym źródłem informacji o możliwościach rozwoju turystyki i źródłach jej finansowania.

MROT koncentruje swoją działalność na wdrażaniu systemowych rozwiązań w zakresie: produktu turystycznego, zasobów ludzkich, marketingu regionalnego, przestrzeni turystycznej i wspieraniu współpracy instytucjonalnej. Ważnym obszarem funkcjonowania MROT jest promowanie piękna regionu mazowieckiego, w szczególności walorów, atrakcji i produktów turystycznych, co przyczynia się do wzrostu liczby turystów, pozwalających na osiąganie korzyści gospodarczych i społecznych.

Zgodnie ze Strategią rozwoju turystyki województwa mazowieckiego na lata 2007-2013 działa na rzecz powstania na Mazowszu Europejskiego Centrum Spotkań, oferującym kompleksową infrastrukturę, wysokiej jakości produkty i usługi, niepowtarzalną atmosferę życzliwości i gościnności.

© Copyright Szlak Pianisty