Scieżka turystyczna po Warszawskiej Pradze
Scieżka turystyczna po Warszawskiej Pradze

Polityka Prywatności

Polityka prywatności portalu Szlak Pianisty

I. Kto przetwarza dane osobowe i w jakim celu

Dane osobowe przekazywane nam przez Ciebie są przetwarzane przez Stowarzyszenie Monopol Warszawski z siedzibą w Warszawie przy Ząbkowskiej 27/31 wpisane do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000074165, NIP 1132360581, REGON 01517457600000 (dalej jako „Stowarzyszenie”), które jest administratorem tych danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Dane osobowe, które nam powierzasz przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego zezwolenia lub na podstawie innych ustawowych przesłanek legalizujących przetwarzanie danych zgodnie z wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych:

• w celu analizy ruchu i statystyk na portalu Szlak Pianisty (dalej jako „Portal”);
• jeśli wyrazisz zgodę na otrzymywanie od nas informacji marketingowych, w tym przesyłanie Ci przez nas drogą elektroniczną informacji handlowych, Twoje dane będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług oraz w prawnie usprawiedliwionym celu Stowarzyszenia – marketingu bezpośrednim naszych produktów lub usług, promocjach oraz informacji dotyczących produktów i usług podmiotów współpracujących z nami (za naszą wiedzą i wyraźnym przyzwoleniem);
• w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacji składanych przez Ciebie zamówień;
• w celu realizacji składanych przez Ciebie zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie sklepu internetowego (dalej jako „Sklep Internetowy”);
• w celu rozpatrywania składanych przez Ciebie reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru);

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych może uniemożliwić nam świadczenie usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Ciebie zakupów w Sklepie Internetowym.

Powierzając nam swoje dane osobowe masz prawo wglądu do nich, prawo żądania ich aktualizacji oraz prawo żądania ich usunięcia. Możesz zwrócić się do nas z żądaniem usunięcia bądź modyfikacji danych poprzez wysłanie stosownej prośby na adres e-mail: sklep@szlakpianisty.pl z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym.

II. Zasady bezpieczeństwa

Stowarzyszenie zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Ponadto dokładamy szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:

• poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem;
• uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
• adekwatne i odpowiednie;
• dokładne i aktualne;
• nieprzechowywane dłużej niż to konieczne;
• przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom których dotyczą, w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania,
• bezpiecznie przechowywane;
• nie transferowane bez odpowiedniej ochrony.

III. Informacje techniczne

Informacje techniczne – pliki cookie

Podczas korzystania przez Ciebie z portalu na Twoim urządzeniu końcowym (komputerze, smartfonie, tablecie itp.) zapisywane są niewielkie pliki (w szczególności tekstowe), zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania z Portalu i Sklepu Internetowego, tzw. pliki cookie. Dzięki zapisaniu tych plików na Twoim urządzeniu możliwe jest m. in. zapamiętanie danych logowania, dzięki czemu nie musisz każdorazowo wpisywać loginu i hasła, zapamiętanie towarów dodanych przez Ciebie do koszyka, czy dostosowanie treści strony do Twoich zainteresowań. Dzięki plikom cookie możliwe jest zbieranie danych statystycznych Portalu i Sklepu Internetowego, co umożliwia nam rozwijanie Portalu zgodnie z Twoimi oczekiwaniami.

Pliki cookie nie pozwalają na Twoją identyfikację, na ich podstawie nie można ustalić czyjejkolwiek tożsamości. Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla Twojego urządzenia i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień jego oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.

W trakcie korzystania przez Ciebie z Portalu i Sklepu Internetowego korzystamy z dwóch rodzajów plików cookie: sesyjnych oraz stałych. Pliki sesyjne to pliki tymczasowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu do czasu wylogowania z Portalu lub Sklepu Internetowego, opuszczenia Sklepu Internetowego lub zamknięcia przeglądarki. Stałe pliki są przechowywane na Twoim urządzeniu przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia przez Ciebie.

Jakie pliki cookie wykorzystujemy?

• pliki niezbędne do działania Sklepu Internetowego – pliki te umożliwiają prawidłowe działanie Sklepu Internetowego, wprowadzanie danych potrzebnych do dokonania zakupu w Sklepie Internetowym, nawigowanie po Sklepie Internetowym, dokonywanie zakupów oraz pobieranie ze Sklepu Internetowego zakupionych plików. Bez ich zapisania na Twoim urządzeniu korzystanie ze Sklepu Internetowego jest niemożliwe;
• pliki zapewniające bezpieczeństwo transakcji dokonywanych w obrębie Sklepu Internetowego – brak tych plików uniemożliwi bezpieczne dokonanie transakcji;
• pliki statystyczne – umożliwiają zbieranie przez nas informacji statystycznych na temat sposobu korzystania z Portalu i Sklepu Internetowego;
• pliki funkcjonalne – pliki umożliwiające zapamiętanie Twoich ustawień i preferencji. Dzięki zapisaniu tych plików na Twoim urządzeniu m. in. nie będziesz musiał każdorazowo wpisywać loginu i hasła, zostaną Ci wyświetlone produkty dostosowane do Twoich zainteresowań itp.;

Co zrobić, jeśli nie zgadzasz się na zapisywanie plików na Twoim urządzeniu?

Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają zapisywanie plików cookie. Jeżeli nie zgadzasz się, na zapisywanie tych plików na Twoim urządzeniu, musisz odpowiednio zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

W przeglądarce Microsoft Internet Explorer:
W menu „Narzędzia” wybierz „Opcje internetowe” i w nich zakładkę „Prywatność”.

W przeglądarce Google Chrome:
W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki wybierz „Narzędzia” a następnie „Wyczyść dane przeglądania…”.

W przeglądarce Mozilla Firefox:
W menu „Narzędzia” wybierz „Opcje” i zakładkę „Prywatność”.

W przeglądarce Opera:
Przyciskiem „Opera” w lewym górnym rogu otwórz menu i wybierz w nim „Ustawienia” a następnie „Wyczyść historię przeglądania”.

W przeglądarce Safari:
W menu „Safari” wybierz „Preferencje” i w nich zakładkę „Prywatność”.

W telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych:
Każdy model telefonu może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia mobilnego.

Ustawienia przeglądarki Twojego urządzenia pozwalające na zapisywanie plików oznaczają, że wyrażasz zgodę, aby pliki te zapisywane były na Twoim urządzeniu.

Pozostałe informacje techniczne

Twoje dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w tym rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych.

IV. Postanowienia końcowe

W związku z ciągłym rozwojem i postępem techniki zasady określone w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie. O zmianie tych zasad zostaniesz poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż na 7 dni przed ich wprowadzeniem, poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej www.szlakpianisty.pl.

© Copyright Szlak Pianisty