Scieżka turystyczna po Warszawskiej Pradze
Scieżka turystyczna po Warszawskiej Pradze

10. Kamienica Mintera

10.KamienicaMintera

Na rogu ulic Sierakowskiego i Okrzei, przy ul. Sierakowskiego 4 usytuowana jest Kamienica Mintera. W latach 1885-1905 w budynku funkcjonowało Gimnazjum Praskie, którego tradycje kontynuuje dzisiejsze liceum ogólnokształcące im. Władysława IV znajdujące się u zbiegu ul. Jagiellońskiej i Alei Solidarności. Przed rokiem 1897 kamienica Mintera została rozbudowana o nowe skrzydło od strony ulicy Brukowej (obecnie Okrzei).
W latach 1891-1898 uczył się tu i zdał maturę Janusz Korczak – polski lekarz żydowskiego pochodzenia, pedagog, pisarz, publicysta, działacz społeczny, prekursor walki o prawa dziecka. Korczak został wywieziony do obozu zagłady w Treblince – i tam stracony – podczas tzw. wielkiej akcji likwidacyjnej warszawskiego getta. Dziś tę wielką i heroiczną postać upamiętnia głaz z inskrypcją, który nie znajduje się jednak przy ul. Sierakowskiego 4, lecz przy obecnym budynku liceum im. Władysława IV na ul. Jagiellońskiej 38.

© Copyright Szlak Pianisty