Scieżka turystyczna po Warszawskiej Pradze
Scieżka turystyczna po Warszawskiej Pradze

12. Dom pod Sowami

12.DomPodSowami

Przy ul. Okrzei 26, u zbiegu z ulicą Jagiellońską, znajduje się Kamienica „Pod Sowami”. Budynek zawdzięcza swą nazwę rzeźbom sów z rozpostartymi skrzydłami, które zdobią zwieńczenie fasady. Na samych elewacjach, do dziś noszących ślady dawnej świetności, można także dostrzec płaskorzeźby nietoperzy i smoków. Kamienica z ok. 1906 r. została wzniesiona przez architektów Henryka Stifelmana i Stanisława Weissa dla księcia Bronisława Massalskiego. Naroże gmachu zdobi wysunięta wieża, którą niegdyś wieńczył hełm.

© Copyright Szlak Pianisty