Scieżka turystyczna po Warszawskiej Pradze
Scieżka turystyczna po Warszawskiej Pradze

15. Ulica Floriańska

15.UlFlorianska

Od skrzyżowania ulic Kłopotowskiego i Jagiellońskiej odchodzi w kierunku katedry św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika ulica Floriańska, zawdzięczająca swą nazwę patronowi kościoła. Ulicę wyznaczono ok. 1864 roku jako dojazd do mostu Aleksandrowskiego (zwanego mostem Kierbedzia) i przez cały okres zaborów nosiła nazwę Konstantynowskiej. Ulica do dziś zachowała swą dawną zabudowę i niepowtarzalny klimat. Znajdziemy na niej np. okazałą kamienicę Brzozowskiego z lat 1911-12 pod nr 8, czy dawny dom parafialny pod nr 3, służący dziś Diecezji Warszawsko-Praskiej. Przetrwał także bruk uliczny i stylowe latarnie-pastorałki. Pod nr 6 w 2004 roku ukończono budowę nowoczesnej kamienicy o nazwie „Vis a vis”. Rozłożysty budynek zajmuje teren pomiędzy ulicami Floriańską i Jagiellońską.

© Copyright Szlak Pianisty