Scieżka turystyczna po Warszawskiej Pradze
Scieżka turystyczna po Warszawskiej Pradze

18. Teatr Lalek „Baj”

18.TeatrBaj

Przy ul. Jagiellońskiej 28 znajduje się jeden z najokazalszych zabytków dzielnicy – dawny Gmach Wychowawczy Warszawskiej Gminy Starozakonnych im. Michała Bergsona (mianem starozakonnych określano kiedyś osoby wyznania mojżeszowego), obecnie służący m.in. za siedzibę Teatru Lalek „Baj”. Obiekt powstał według projektu Henryka Stifelmana i Stanisława Weissa w latach 1913-14, a ukończenie budowy upamiętnia istniejąca do dzisiaj na jego fasadzie tablica, ozdobiona polskim orłem i warszawską syrenką. W założeniach budynek miał mieścić szkołę dla 550 żydowskich dzieci, ochronkę dla 150 i przytułek/internat dla 100 dzieci. Wszystko to w widnych i przestronnych pomieszczeniach, co stanowiło ogromny postęp, zważywszy, iż większość ówczesnych placówek wychowawczych mieściła się w zupełnie nieprzystosowanych do tego obiektach.

© Copyright Szlak Pianisty