Scieżka turystyczna po Warszawskiej Pradze
Scieżka turystyczna po Warszawskiej Pradze
19.Mykwa

Z posesją dawnej praskiej synagogi sąsiaduje od wschodu kolejny z praskich judaików, tj. piętrowy budynek dawnej żydowskiej łaźni rytualnej czyli tzw. mykwy przy ul. Kłopotowskiego 31. W mykwie znajdował się rodzaj basenu z wodą o bardzo powolnym przepływie. Ilość wody powinna była wystarczać do zanurzenia całego ciała. Pobożni Żydzi oczyszczali się tu przed szabasem i świętami religijnymi, obmywano też naczynia po zakupieniu ich od nie-Żydów. Choć mykwa przy dzisiejszej ul. Kłopotowskiego istniała już co najmniej od połowy XIX w., to obecny, elegancki w swej formie gmach wystawiono pomiędzy 1911, a 1914 rokiem.
Praska mykwa cieszyła się uznaniem nie tylko licznych stałych bywalców, ale i ówczesnych służb sanitarnych miasta. Obecnie w gmachu nie ma już łaźni, nie zachowało się też jej wyposażenie.

© Copyright Szlak Pianisty