Scieżka turystyczna po Warszawskiej Pradze
Scieżka turystyczna po Warszawskiej Pradze

2. Katedra św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika

2.Katedra

Najokazalszym budynkiem przy Placu Weteranów 1863 roku, a jednocześnie jedną z najbardziej charakterystycznych praskich budowli, jest katedra (kościół katedralny) św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika. Jej budowę rozpoczęto w 1888 roku na miejscu pozostałości ziemnych fortyfikacji z czasów napoleońskich. Prace realizowano według projektu Józefa Piusa Dziekońskiego – architekta niezwykle płodnego, zwanego żartobliwie „Kraszewskim architektury polskiej”. Liczne świątynie wznoszone przez Dziekońskiego możemy bowiem oglądać nie tylko w Warszawie, lecz także w wielu innych miejscach w Polsce.

© Copyright Szlak Pianisty