Scieżka turystyczna po Warszawskiej Pradze
Scieżka turystyczna po Warszawskiej Pradze

21. Targowa 50/52

21.Targowa50-52

Zespół trzech kamienic znajdujących się pod wspólnym adresem Targowa 50/52 stanowi dziś ważne świadectwo dziejów dzielnicy. Pierwsza z lewej, mała piętrowa kamieniczka jest obecnie najstarszym zachowanym na Pradze domem mieszkalnym. Wzniósł ją dla siebie Berek Lejzerowicz Rothblith w latach 1818-1819. Odrobinę większa kamienica, zlokalizowana jako pierwsza od strony prawej, powstała dla tego samego właściciela, lecz dekadę później. Pierwotnie była większa, ale na początku XX w. rozebrano jej narożną część pod planowane przebicie ulicy Kępnej od Targowej do Brzeskiej. Ostatecznie ulicy nie przeprowadzono, pozostał tylko jej początek w miejscu rozebranego skrzydła kamienicy, który stanowi dojście do bocznej bramy Bazaru Różyckiego. Środkowy i największy z trójki domów to kamienica Sokołowskiego z lat 1872-1873. Zostały tu odkryte pozostałości żydowskich domów modlitwy, które funkcjonowały już w XIX w. Na ich miejscu, po dobudowaniu nowoczesnego obiektu ekspozycyjno-biurowego, powstało Muzeum Warszawskiej Pragi.

© Copyright Szlak Pianisty