Scieżka turystyczna po Warszawskiej Pradze
Scieżka turystyczna po Warszawskiej Pradze

25. Pałacyk Konopackiego

25.PałacykKonopackiego

Za Dworcem Wileńskim, po parzystej stronie dzisiejszej Alei Solidarności rozpościera się teren Nowej Pragi. Historycznie jest to część Pragi leżąca na północny wschód od Starej Pragi i oddzielona od niej linią kolei petersburskiej, wybudowana w II połowie XIX w. Jej głównym fundatorem był przedsiębiorca Ksawery Konopacki.
Sam Pałacyk Konopackiego znajduje się u zbiegu ulic Strzeleckiej i Środkowej. Ten stylowy, zabytkowy obiekt z 1864 roku oczekuje na przeprowadzenie kompleksowej rewitalizacji. 18 maja 2005 roku obiekt został wpisany do rejestru zabytków. Urząd Miasta planuje pozyskanie funduszy na przekształcenie Pałacyku w ramach rewitalizacji Pragi.

© Copyright Szlak Pianisty