Scieżka turystyczna po Warszawskiej Pradze
Scieżka turystyczna po Warszawskiej Pradze
28.Cerkiew

Kolejnym obiektem stojącym przy placu Wileńskim jest Metropolitarna Cerkiew Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego p.w. Świętej Równej Apostołom Marii Magdaleny. Jest to jeden z najbardziej charakterystycznych i rozpoznawalnych praskich obiektów. Jego powstanie powiązane było z rozwojem Pragi, jaki nastąpił w latach 60. XIX wieku i którego przejawem było m.in. oddanie dwóch dworców kolejowych.
Przed cerkwią znajduje się metalowy krzyż upamiętniający „Rzeź Pragi” z 4 listopada 1794 r., gdy wojska rosyjskie gen. Suworowa podczas szturmu dokonały masakry obrońców i cywilnej ludności przedmieścia Warszawy.

© Copyright Szlak Pianisty