Scieżka turystyczna po Warszawskiej Pradze
Scieżka turystyczna po Warszawskiej Pradze

29. Inżynierska 4

29.Inżynierska4

Przed II wojną światową w budynku przy ulicy Inżynierskiej pod numerem 4 znajdowało się kino ERA. Podczas wojny mieścił się tu również teatr Niebieski Motyl i kino Syrena. Przedstawienia odbywały się nawet w czasie okupacji Warszawy (jeszcze w 1944 roku) i kończyły się odśpiewaniem Roty – patriotycznej pieśni do słów poetki Marii Konopnickiej. Budynek przy Inżynierskiej 4 był też siedzibą jednej ze stacji telewizyjnych.

© Copyright Szlak Pianisty