Scieżka turystyczna po Warszawskiej Pradze
Scieżka turystyczna po Warszawskiej Pradze

33. Róg ulic Małej i Konopackiej

33.RogMalejIKonopackiej

Róg ulic Małej i Konopackiej. Podczas trwania zdjęć do filmu „Pianista” w reżyserii Romana Polańskiego ustawiono tu prawdziwy mur z cegieł, imitujący mur warszawskiego getta. Na skrzyżowaniu ulic znajduje się nowy budynek mieszkalny, który na potrzeby filmu został zamaskowany tekturową makietą.

© Copyright Szlak Pianisty