Scieżka turystyczna po Warszawskiej Pradze
Scieżka turystyczna po Warszawskiej Pradze

36. Instytut Tele-Radiotechniczny

36.InstytutT-R

Instytut Tele-Radiotechniczny to najstarsza placówka badawczo-rozwojowa w Polsce, o korzeniach sięgających 1929 roku. Od początku swojego istnienia mieści się on przy ul. Ratuszowej 11. Przed wejściem do budynku ITR znajduje się ufundowane w 1988 roku przez Stowarzyszenie Radioelektroników Polskich popiersie prof. Janusza Groszkowskiego autorstwa Janusza Pastwy. Profesor Groszkowski, wykładowca na Politechnice Warszawskiej, pierwszy dyrektor Instytutu jest uznawany za ojca polskiej radioelektroniki.
Z Ratuszowej we wczesnych latach pięćdziesiątych XX w. nadawała swoje programy nowo powstała Telewizja Polska. Pracami technicznymi kierował właśnie prof. Groszkowski.

© Copyright Szlak Pianisty