Scieżka turystyczna po Warszawskiej Pradze
Scieżka turystyczna po Warszawskiej Pradze

7. Siedziba Urzędu m.st. Warszawy Dzielnicy Praga Północ

7.UrządDzielnicPragaPółnoc

Przy skrzyżowaniu ulic Kłopotowskiego i Sierakowskiego wznosi się potężny gmach z lat 50-tych XX w., w którym obecnie mieści się siedziba Urzędu m.st. Warszawy Dzielnicy Praga Północ. Obiekt został wzniesiony w miejscu okazałego budynku miejskiego zespołu szkół powszechnych, projektu architekta Apoloniusza Nieniewskiego. Potężna, neogotycka w stylu budowla powstała w latach 1903-04 i znajdowała się dokładnie w miejscu obecnego budynku urzędu dzielnicowego. Jako jedna z pierwszych tego typu inwestycji w Warszawie, budynek miejskiego zespołu szkół powszechnych był chlubą dzielnicy. Został on całkowicie zniszczony podczas II wojny światowej. Jedyną pozostałością po dawnej zabudowie jest mur oddzielający niegdyś budynek zespołu szkół powszechnych, a obecnie Urząd Dzielnicy, od katedry św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika. Na murze przetrwała niewielka, umieszczona od strony plebani, tabliczka z napisem: „Mur graniczny zbudowany w 1917 r. staraniem ks. W. Trojanowskiego”.

© Copyright Szlak Pianisty