Scieżka turystyczna po Warszawskiej Pradze
Scieżka turystyczna po Warszawskiej Pradze

8. Dom Generalny Sióstr Loretanek

8.DomSiostrLoretanek

Naprzeciwko głównego wejścia do Urzędu m.st. Warszawy Dzielnicy Praga Północ znajduje się Dom Generalny Sióstr Loretanek przy ul. Kłopotowskiego 18. Zgromadzenie zostało założone w 1920 roku przez księdza Ignacego Kłopotowskiego, obecnie patrona ulicy, wielkiego społecznika, proboszcza kościoła katedralnego św. Floriana w latach 1919-31, beatyfikowanego przez Kościół Rzymsko-Katolicki w 2005 roku. Od początku istnienia zakon Sióstr Matki Bożej Loretańskiej mieści się na starej Pradze, a Loretanki niezmiennie zajmują się m.in. pracą wydawniczą, oświatową i dobroczynnością, szczególnie na rzecz osób starszych i dzieci. Na prawo od wejścia zwraca uwagę tzw. „okno życia”, przygotowane dla dzieci, których matki nie mogą lub nie chcą wychowywać i które mogą być pozostawione anonimowo.

© Copyright Szlak Pianisty