Scieżka turystyczna po Warszawskiej Pradze
Scieżka turystyczna po Warszawskiej Pradze
14.kinoPrahha

Do 2005 roku naprzeciwko dawnego „Pedetu” – obecnie biurowca „Rainbow Center” – znajdował się inny, charakterystyczny dla Pragi obiekt – Kino Praha. Socrealistyczny budynek kina powstał w latach 1948-49 r. według projektu Jana Bogusławskiego i Józefa Łowińskiego. Dawne kino rozebrano, a na jego miejscu stanął nowy budynek, w którego witrynach umieszczono ocalone, socrealistyczne płaskorzeźby – wspomnienia poprzedniej epoki.
Warto też wspomnieć, iż w połowie XIX w., właśnie tutaj, istniała drewniana siedziba praskich strażaków.

© Copyright Szlak Pianisty