Scieżka turystyczna po Warszawskiej Pradze
Scieżka turystyczna po Warszawskiej Pradze

17. Miejsce po praskiej synagodze.

17.MiejscePoSynagodze

Także u zbiegu ulic Jagiellońskiej i Kłopotowskiego znajduje się nieduży zieleniec służący obecnie jako plac zabaw. Jest to miejsce po praskiej synagodze – nieistniejącej, głównej synagodze praskiej gminy żydowskiej. Budowla dawnej synagogi, zaprojektowana przez Józefa Grzegorza Lessla, powstała w 1835 roku na terenie ściśle związanymi z dziejami praskich Żydów. Już w drugiej połowie XVIII w. właścicielem parceli był bankier i kupiec warszawski, dostawca dla wojsk króla Stanisława Augusta Poniatowskiego – Samuel Jakubowicz, znany jako Szmul Jakubowicz lub Szmul Zbytkower.
Zdewastowany, ale niezniszczony gmach dawnej synagogi przetrwał okupację niemiecką. Mimo, iż figurował w rejestrze chronionych prawem zabytków, władze komunistyczne dokonały jego rozbiórki w 1961 roku. Obecnie jedyną widoczną pozostałością po praskiej synagodze jest dawne ogrodzenie posesji, na której stała świątynia. Wstępne badania archeologiczne dowiodły, że zachowały się także fundamenty gmachu, a wewnątrz niewielkiego wzgórka zapewne także i gruz ze zburzonego zabytku. Obecnie rozważana jest możliwość rekonstrukcji obiektu.

© Copyright Szlak Pianisty